Welsh diaries added to Welsh language selection

Guides, Fiction and Stationary

Welsh diaries added to Welsh language selection

Welsh Diaries added to Amazon

Growing up in a small Welsh village in the heart of Wales, I am fond of the Welsh language and feel I should grow the Welsh language books available on my site. I have created a selection of diaries in Welsh which are now available on Amazon for the academic year 2020-2021 and the calendar year 2021. I plan to expand by creating some welsh language puzzle books in the future but for now, there are 6 new diaries in the Welsh language added to my collection!

 • Daily Diary 2021 (red cover)
 • Daily Diary 2021 (green cover)
 • Daily Diary 2021 (black cover
 • Academic Weekly Diary 2020-2021 (red cover)
 • Academic Weekly Diary 2020-2021 (green cover)
 • Academic Weekly Diary 2020-2021 (black cover)

Gan dyfu i fyny mewn pentref bach Cymreig yng nghanol Cymru, rwy’n hoff o’r Gymraeg ac yn teimlo y dylwn dyfu’r llyfrau Cymraeg sydd ar gael ar fy safle. Rwyf wedi creu detholiad o ddyddiaduron yn Gymraeg sydd bellach ar gael ar Amazon ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020-2021 a’r flwyddyn galendr 2021. Rwy’n bwriadu ehangu trwy greu rhai llyfrau posau Cymraeg yn y dyfodol ond am y tro, mae 6 newydd dyddiaduron yn yr iaith Gymraeg wedi’u hychwanegu at fy nghasgliad!

 • Dyddiadur Dyddiol 2021 (clawr coch)
 • Dyddiadur Dyddiol 2021 (clawr gwyrdd)
 • Dyddiadur Dyddiol 2021 (clawr du
 • Dyddiadur Wythnosol Academaidd 2020-2021 (clawr coch)
 • Dyddiadur Wythnosol Academaidd 2020-2021 (clawr gwyrdd)
 • Dyddiadur Wythnosol Academaidd 2020-2021 (clawr du)

Welsh diaries

Dyddiaduron academaidd a dyddiaduron dyddiol:

Welsh Language Diaries
Dyddiadur Dyddiol 2021: 365 Diwrnod, Un Tudalen y Dydd, Cyfnodolyn gyda Thabiau, Ionawr – Rhagfyr/Welsh Daily diary 2021 | (Du 6 X 9 Inches)
Dyddiadur Dyddiol 2021: 365 Diwrnod, Un Tudalen y Dydd, Cyfnodolyn gyda Thabiau, Ionawr – Rhagfyr/Welsh Daily diary 2021 | (Coch 6 X 9 Inches)
Dyddiadur Dyddiol 2021: 365 Diwrnod, Un Tudalen y Dydd, Cyfnodolyn gyda Thabiau, Ionawr – Rhagfyr/Welsh Daily diary 2021 | (Gwyrdd 6 X 9 Inches)
2020-2021 Dyddiadur Academaidd: Welsh Academic Diary/Dyddiadur Addysg Gymraeg 2020-2021, Week to View/Un Wythnos ar Draws (September to December/Medi … Planner (Coch 6×9 inch)
2020-2021 Dyddiadur Academaidd: Welsh Academic Diary/ Dyddiadur Addysg Gymraeg 2020-2021, Week to View/un wythnos ar draws (September to December/Medi … Planner (Du 6×9 inch)
2020-2021 Dyddiadur Academaidd: Welsh Academic Diary/Dyddiadur Addysg Gymraeg 2020-2021, Week to View/un wythnos ar draws (September to December/Medi … (Gwyrdd 6×9 inch)

 

All Welsh language Books

Pob llyfr arall:

Welsh Books

All books in Welsh. Llyfrau Cymraeg

Y Gofod: Llyfr Lliwio Minkie Monster (Volume 2) (Welsh Edition)
Posau o Dan y Môr: Minkie Monster a’r Trysor Cudd (Volume 2) (Welsh Edition)
Ffurfio Llythrennau: Ffurfio Llythrennau’r Wyddor Bach a Mawr (Welsh Edition)
Posau Gofod: Minkie Monster a’r Syrpreis Pen-Blwydd (Volume 1) (Welsh Edition)
Dyddiadur Dyddiol 2021: 365 Diwrnod, Un Tudalen y Dydd, Cyfnodolyn gyda Thabiau, Ionawr – Rhagfyr/Welsh Daily diary 2021 | (Du 6 X 9 Inches)
Dyddiadur Dyddiol 2021: 365 Diwrnod, Un Tudalen y Dydd, Cyfnodolyn gyda Thabiau, Ionawr – Rhagfyr/Welsh Daily diary 2021 | (Coch 6 X 9 Inches)
Dyddiadur Dyddiol 2021: 365 Diwrnod, Un Tudalen y Dydd, Cyfnodolyn gyda Thabiau, Ionawr – Rhagfyr/Welsh Daily diary 2021 | (Gwyrdd 6 X 9 Inches)
2020-2021 Dyddiadur Academaidd: Welsh Academic Diary/Dyddiadur Addysg Gymraeg 2020-2021, Week to View/Un Wythnos ar Draws (September to December/Medi … Planner (Coch 6×9 inch)
2020-2021 Dyddiadur Academaidd: Welsh Academic Diary/ Dyddiadur Addysg Gymraeg 2020-2021, Week to View/un wythnos ar draws (September to December/Medi … Planner (Du 6×9 inch)
2020-2021 Dyddiadur Academaidd: Welsh Academic Diary/Dyddiadur Addysg Gymraeg 2020-2021, Week to View/un wythnos ar draws (September to December/Medi … (Gwyrdd 6×9 inch)
Chwilair Cymraeg: Welsh Language Word Searches: Chwiliadau Geiriau, 40 pos yn Gymraeg i blant neu Ddysgwyr Cymru / Word Searches, 40 puzzles in Welsh … Learners.

What do you think?