fbpx

Welsh diaries added to Welsh language selection

Growing up in a small Welsh village in the heart of Wales, I am fond of the Welsh language and feel I should grow the Welsh language books available on my site. I have created a selection of diaries in Welsh which are now available on Amazon for the academic year 2020-2021 and the calendar year 2021. I plan to expand by creating some welsh language puzzle books in the future but for now, there are 6 new diaries in the Welsh language added to my collection!

 • Daily Diary 2021 (red cover)
 • Daily Diary 2021 (green cover)
 • Daily Diary 2021 (black cover
 • Academic Weekly Diary 2020-2021 (red cover)
 • Academic Weekly Diary 2020-2021 (green cover)
 • Academic Weekly Diary 2020-2021 (black cover)

Gan dyfu i fyny mewn pentref bach Cymreig yng nghanol Cymru, rwy’n hoff o’r Gymraeg ac yn teimlo y dylwn dyfu’r llyfrau Cymraeg sydd ar gael ar fy safle. Rwyf wedi creu detholiad o ddyddiaduron yn Gymraeg sydd bellach ar gael ar Amazon ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020-2021 a’r flwyddyn galendr 2021. Rwy’n bwriadu ehangu trwy greu rhai llyfrau posau Cymraeg yn y dyfodol ond am y tro, mae 6 newydd dyddiaduron yn yr iaith Gymraeg wedi’u hychwanegu at fy nghasgliad!

 • Dyddiadur Dyddiol 2021 (clawr coch)
 • Dyddiadur Dyddiol 2021 (clawr gwyrdd)
 • Dyddiadur Dyddiol 2021 (clawr du
 • Dyddiadur Wythnosol Academaidd 2020-2021 (clawr coch)
 • Dyddiadur Wythnosol Academaidd 2020-2021 (clawr gwyrdd)
 • Dyddiadur Wythnosol Academaidd 2020-2021 (clawr du)

Welsh diaries

Dyddiaduron academaidd a dyddiaduron dyddiol:

[mybooktable series=”welsh-language-diaries” gridview=”true” header=”show”]

 

All Welsh language Books

Pob llyfr arall:

[mybooktable genre=”welshbooks” gridview=”true” header=”show”]

Scroll to Top