fbpx
,

Translate Word Search Puzzles With Welsh and English Clues

$8.29

Learn Welsh the fun way using word search puzzles.

SKU: 979-8573240725 Categories: , Tags: ,

Learn Welsh the fun way using word search puzzles.

The Welsh language word searches in this book use the Welsh Alphabet! / Mae’r Chwiliadau Geiriau Cymraeg yn y llyfr hwn yn defnyddio’r Wyddor Gymraeg!

Learn, test and practice your Welsh vocabulary and keep your mind active. A fun way to learn Welsh! / Dysgu, profi ac ymarfer eich geirfa Gymraeg a chadw’ch meddwl yn egnïol. Ffordd hwyliog o ddysgu Cymraeg!

Translate Word Search Puzzles with Welsh and English Clues to really get your brain going!

Translate the clues to solve the Welsh and English word searches. / Cyfieithwch y cliwiau i ddatrys y chwiliadau geiriau Cymraeg a Saesneg.

What to expect in this book: / Beth i’w ddisgwyl yn y llyfr hwn:

 • 34 Word Searches (translate into Welsh or English). / 34 Chwiliad Geiriau (wedi’u cyfieithu i’r Gymraeg neu’r Saesneg).
 • These Welsh Word Searches use the Welsh alphabet. / Mae’r Chwiliadau Geiriau Cymraeg hyn yn defnyddio’r wyddor Gymraeg.
 • 9 themes including the park, zoo, numbers, home etc. / 9 thema gan gynnwys y parc, sw, rhifau, cartref ac ati.
 • Find the words horizontally, vertically and diagonally in the puzzle grids. / Dewch o hyd i’r geiriau yn llorweddol, yn fertigol ac yn groeslinol yn y gridiau pos.
 • Answers at the back. / Atebion yn y cefn.
 • Welsh – English word lists at the beginning of each theme for a quick reminder or initial learning. / Rhestrau geiriau Cymraeg i Saesneg ar ddechrau pob thema ar gyfer nodyn atgoffa cyflym neu ddysgu cychwynnol.
 • Includes mini-dictionaries at the back for easy translation. / Yn cynnwys geiriaduron bach yn y cefn ar gyfer cyfieithu hawdd.
 • Large print puzzles and solutions! / Posau ac atebion print mawr!

Complete themes list: / Rhestr themâu cyflawn:

 • Y Parc (The Park)
 • Yn y Sw (At the Zoo)
 • Ar y Fferm (The Farm)
 • Y Gegin (The Kitchen)
 • Yr Ardd (The Garden)
 • Rhifau (Numbers)
 • Ystafelloedd (Rooms)
 • Lliwiau a Siapiau (Colours and Shapes)
 • Gartref (At home)

This would be the perfect fun gift for all welsh speakers and welsh learners of all ages!

Dyma fyddai’r anrheg hwyl berffaith i bob siaradwr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg o bob oed!

Buy from Amazon.

Audience

Adults and clever children, General

Physical or Digital Availability

Difficulty Level

, ,

Language

,

Size
Genre

You may also like…

Scroll to Top