fbpx
,

Chwilair Cymraeg 1

$3.66

Welsh Language Word Searches using the Welsh Alphabet! / Chwiliadau Geiriau Cymraeg yn defnyddio’r Wyddor Gymraeg!

SKU: 979-8696840222 Categories: , Tags: ,
Ceri Clark Welsh Books
Ceri Clark Welsh Books

Chwilair is Welsh Language Word Searches using the Welsh Alphabet! / Chwiliadau Geiriau Cymraeg yn defnyddio’r Wyddor Gymraeg!

Practice your Welsh vocabulary and keep your mind active. A fun way to learn Welsh! / Ymarferwch eich geirfa a chadwch eich meddwl yn egnïol. Ffordd hwyliog o ddysgu Cymraeg!

This book is completely in the Welsh Language. / Mae’r llyfr hwn yn gyfan gwbl yn yr Iaith Gymraeg.

Uses the Welsh alphabet
Uses the Welsh alphabet
What to expect in this book: / Beth i’w ddisgwyl yn y llyfr hwn:
 • 40 Word Searches completely in Welsh / 40 Chwiliad Gair yn llwyr yn Gymraeg
 • Uses the Welsh alphabet / Yn defnyddio’r wyddor Gymraeg
 • 40 themes including animals, emotions, numbers, school, weather etc. / 40 thema gan gynnwys anifeiliaid, emosiynau, rhifau, ysgol, tywydd ac ati.
 • Large print puzzles and solutions! / Posau ac atebion print mawr!
Example word search
Example word search
Complete themes list: / Rhestr themâu cyflawn:
 • Y Tymhorau / Seasons
 • Emosiynau / Emotions
 • Ysgol / School
 • Y Corff / The Bosy
 • Dillad / Clothing
 • Lliwiau / Colours
 • Gweithgareddau / Activities
 • Teulu / Family
 • Anifeiliaid y Fferm / Farm Animals
 • Bwyd / Food
 • Ffrwythau / Fruit
 • Gardd / Garden
 • Gwyliau / Holidays
 • Hobïau / Hobbies
 • Mwy o Fwyd / More Food
 • Y Parc / The Park
 • Anifail Anwes / Pets
 • Ailgylchu / Recycling
 • Ystafelloedd / Rooms
 • Y Tymorau Eto / The Seasons Again
 • Rhifau / Numbers
 • Y Sw / The Zoo
 • Yr Ysgol Eto / The School Again
 • Teithio / Travel
 • Llysiau / Vegetables
 • Y Tywydd / The Weather
 • Y Fferm / The Farm
 • Siopau / Shops
 • Pynciau Ysgol / School Subjects
 • Undeb Ewropeaidd / European Union
 • Disgrifio Pethau / Describing Things
 • Dodrefn / Furniture
 • Ieithoedd / Languages
 • Gwledydd / Countries
 • Lleoedd / Places
 • Adeiladau / Buildings
 • Mwy o Adeiladau / More Buildings
 • Swyddi / Jobs
 • Fy Wyneb a Gwallt / My Face and Hair
 • Salwch / Illness

This would be the perfect fun gift for all welsh speakers and welsh learners of all ages!

Dyma fyddai’r anrheg hwyl berffaith i bob siaradwr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg o bob oed!

Buy from Amazom/Prynu

Audience

Adults and clever children, General

Physical or Digital Availability

Difficulty Level

, ,

Language

Size
Genre

You may also like…

Scroll to Top